🌎 https://www.fawaidsolo.com
╚═══════🔎📚
💎🌹📊
Asy-Syaikh Muhammad Ghalib Al-‘Amri hafizhahullah

Al-‘Allamah Ibnu Sa’di rahimahullahberkata :

✅ Wahai orang-orang yang enggan menuntut ilmu …

🔹 Apa alasan kalian kepada Allah meninggalkan ilmu, padahal kalian masih merasakan nikmat kesehatan?

🔸 Apa yang menghalangi kalian dari ilmu, padahal kalian berlezat-lezat dengan rizki dari Rabb kalian?

🔹 Apakah kalian ridha menjadi seperti hewan ternak yang digembalakan?

🔸 Apakah kalian lebih memilih hawa nafsu daripada petunjuk, dalam keadaan hati-hati kalian lalai dan bimbang?

🔹 Apalah kalian rela menjalani jalan-jalan kebodohan yaitu jalan-jalan yang tidak berharga, lalu kalian meninggalkan jalan-jalan petunjuk, yaitu jalan-jalan yang jelas lagi bermanfaat?

🔸 Apakah kalian ridha :

☝ Jika nanti ditanyakan kepada kalian “Siapa Rabb-mu, apa agamamu dan siapa nabimu kemudian kalian tidak dapat menjawabnya?

☝ Juga ketika kalian ditanya : “Bagaimana cara kamu salat dan beribadah?”, lalu kamu salah dalam menjawabnya?

🔹 Bagaimana kamu melakukan jual beli dan bermuamalah sedangkan kamu tidak mengetahui halal haramnya?

✅ Ketahuilah -Demi Allah- sesungguhnya keadaan ini tidaklah dapat diterima kecuali oleh orang-orang yang menyerupai hewan ternak!!

✅ Maka, jadilah kalian -rahimakumullah- para penuntut ilmu!!

✅ Jika kalian tidak mampu melakukannya maka hadirilah majlis-majlis ilmu sebagai mustami’ yang mengambil faedah, bertanyalah kepada ulama dengan tujuan mendapatkan bimbingan dan penjelasan.

✅ Jika kalian tidak juga mau melakukannya, bahkan kalian mengabaikan ilmu secara total, pastilah kalian akan binasa dan menjadi golongan yang rugi.

✅ Apakah kamu tidak mengetahui :

🔹 bahwa sibuk dengan ilmu termasuk ibadah yang paling mulia, bentuk ketaatan serta pendekatkan diri kepada Allah yang paling utama dan mendatangkan ridho Pemilik langit dan bumi.

🔹 Majelis ilmu yang kamu duduk padanya lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya?

🔹 Faidah yang kamu peroleh dan bermanfaat bagimu, tidak ada sesuatupun dari dunia yang dapat mengimbangi dan menyamainya?

———————–

‼Aku katakan :
Alangkah benar apa yang disampaikan Syaikh Abdurrahman As-Si’di, alangkah indah dan menakjubkan tegurannya.

☝ Maka, ilmu itu -Demi Allah- adalah harta karun yang orang-orang cerdas berlomba-lomba mendapatkannya, juga orang-orang berakal bersegera untuk menempuh jalannya.

Ilmu itu menjaga pemiliknya dari syahwat dan syubhat serta membantunya untuk berpegang teguh dan mantap di atas agamanya.

☝ Alangkah kurang perhatian manusia tentang ilmu! dan alangkah cepatnya kebinasaan mereka pada perkara selain ilmu!

☝ Hingga kita berada di satu zaman yang tidaklah kamu temukan seorang penutup ilmu yang tekun, jujur lagi bersemangat, komitmen dan memiliki tekad yang tinggi, kecuali hanya pada kisah-kisah orang terdahulu dan hanya ada pada kitab-kitab yang tertulis.

💎 Ya Allah, ampunilah kami…

📮 oleh tim salafy cirebon

📅 Rabu, 09 robiul akhir 1439/ 27 Desember 2017

📤@salafycirebon
————💎————
🔑 Arsip Fawaid Ilmiyah:
https://telegram.me/fawaidsolo