Tag: Tidak boleh mempertentangkan dalil dengan qiyas