Tag: Tidak boleh mempertentangkan dalil dengan akal