DENGAN TAWAKKAL DAN BERSERAH DIRI

DENGAN TAWAKKAL DAN BERSERAH DIRI, KEBUTUHAN TERPENUHI

🍄🏝 DENGAN TAWAKKAL DAN BERSERAH DIRI, KEBUTUHAN TERPENUHI «»«»«»«»«»«»«»«»« 📘 Alläh subhânahu wata’âlâ berfirman, وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. “Dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri.” (QS. Yusuf: 67) 📙 Asy-Syaikh Abdurråhmân bin Nâshir as-Sa’dî råhimahulläh berkata, فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب، ويندفع كل مرهوب. “Sesungguhnya dengan bertawakkal akan meraih segala sesuatu yang diinginkan dan …

DENGAN TAWAKKAL DAN BERSERAH DIRI, KEBUTUHAN TERPENUHI Selengkapnya »